• EZobacz całość
Pierwsze wydanie Theatrum artis scribendi Jodoka Hondiusa (Amsterdam 1594) należy do najwartościowszych druków z kolekcji BIH. Unikatowy w Polsce egzemplarz jednego z najpiękniejszych kiedykolwiek wydanych wzorników pisma zawiera m. in. wzory takich twórców jak Solomon Henrix, van den Velde, Felix Van Sambix, Curione, M. Martine, Beauchesne, Houthusius, P. Goos, Jacomina Hondius, Peter Bales. Syn Hondiusa - Johannes Janssonius, wydał powtórnie dzieło poświęcone kaligrafii w roku 1614.

Theatrum Artis Scribendi, Varia Summorum Nostri seculi [...]

THEATRVM || ARTIS SCRIBENDI, || VARIA SVMMORVM NOSTRI || ʃeculi,Artificum exemplaria || complectens, novem diverʃis linguis exarata. || Judoco Hondio celatore.||

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane