• EZobacz całość
Pochodzący z Antwerpii Abraham Ortelius (1527-1598), kartograf, geograf i historyk, wydał w roku 1570 dzieło niezwykłe – zbiór map składających się na portret całego ówcześnie znanego świata o zbliżonym rozmiarze i opatrzonych tekstem. Ten pierwszy nowoczesny atlas zawierał pierwotnie 87 opisów oraz 70 miedziorytów, w większości wykonanych przez znanego artystę Fransa Hogenberga i kolorowanych przez Abrahama Orteliusa. Atlas był wielokrotnie wznawiany i uzupełniany o nowe mapy i opisy. W wydaniu trzydziestym pierwszym z roku 1612 było już 167 map oraz 183 opisów. Mapy na których opierał się flamandzki wydawca są dziś niezmiernie rzadkie, duża ich część nie dotrwała do naszych czasów. Atlas Theatrum Orbis Terrarum uważany jest przez znawców za dzieło wybitne i kwintesencję XVI-wiecznej kartografii. Atlas doczekał się trzydziestu sześciu wydań i był tłumaczony na siedem języków (łaciński, niemiecki, niderlandzki, francuski, hiszpański, angielski i włoski). Wydanie prezentowane w naszej kolekcji pochodzi z roku 1579 i zawiera 93 kolorowe mapy.

Theatrum orbis terrarum

THEA||TRVM || ORBIS || TERRA||RVM || opus nunc denuo ab ipso Auctore

Pobierz

Bieżącą stronę (jpg)
Cały druk (pdf)
Wybrane strony (pdf)
od: do:

Metadane